SF240V1145THF Shurflo Trailking Mains 240Volt 11.3Litre/m 45psi