(009) Thetford Spare C260S Series Toilet to Wall Seal [Colour: White/Grey] (9342862)